KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Žeinski - Veliko Trgovišće

Računovodstvene usluge

 • Izrada kontnog plana i definiranje računovodstvenih politika
 • Vođenje poslovnih knjiga te svi računovodstveni poslovi sukladno Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dobit
 • Matični podaci
 • Salda-conti kupaca i dobavljača
 • Analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Proizvodnja
 • Blagajna
 • Obračun kamata
 • Knjiženje putnih naloga
 • Obračun PDV-a
 • Ostala administracija

Obračun plaća

 • Obračun mjesečnih plaća
 • Obračun autorskih honorara, naknada temeljem ugovora o djelu
 • Sastavljanje JOPPD obrazaca
 • Knjiženje obračuna plaća i drugih primitaka
 • Porezne kartice radnika

Izvještavanje

 • Izrada temeljnih financijskih izvještaja
 • Godišnje financijsko izvješće
 • Statistički izvještaji